برخی از مشتریان ما

مشتریان این شرکت متشکل از کارخانجات نساجی و ریسندگی و شرکت های شیر و گوشت و خوراک دام و برخی از دامپروری ها می باشند.

شرکت مزرعه گرگان از همان ابتدای شروع به فعالیت خود توجه زیادی به ارائه خدمات بهتر و آگاهی بیشتر به کشاورزان در جهت بهبود وش های تولیدی و در نتیجه تولید محصولات با کیفیت بیشتر و جلب رضایت مشتریان خود داشته و این روند را طی سالیان فعالیت خود به طور مستمر ادامه داده است و توجه به نیازها و در نظر گرفتن منافع دراز مدت مشتری را از مسئولیت ها و تعهدات خود می داند. لذا این شرکت در راستای بهبود تولید محصولات با کیفیت و ارائه آن به مشتریان محترم از هیچ تلاشی فروگذار ننموده است.