در کارخانجات پنبه پاک کنی دو نوع محصول فرعی به نام‌های زیرجین ریز و درشت و زیرلینت تولید می‌گردد. زیرجین ریز از ساقه، برگ، پوست، دانه‌های نارس گیاه پنبه و مقداری شن تشکیل شده است در صورتی که زیرجین درشت از مواد فیبری و دانه‌های نارس تشکیل شده که در طی فرایند پنبه پاک کنی تولید می‌شود. زیرجین کارخانجات پنبه پاک کنی از نظر ارزش غذایی شبیه علوفه با کیفیت پایین بوده و پتانسیل لازم برای استفاده در تغذیه دام را دارا می‌باشند.