تاریخچه شرکت

شرکت سهامی خاص مزرعه گرگان یکی از کارخانجات پنبه پاک کنی قدیمی و با سابقه در استان گلستان محسوب می گردد . این شرکت در ابتدای جاده آق قلا با مساحتی حدود 4.5 هکتار در شهر گرگان در سال 1353 تاسیس گردید. ظرفیت تولید این شرکت با توجه به مجوز اعطایی از وزارت صنعت و معدن، 6600 تن پنبه و 12400 تن پنبه دانه به صورت سالیانه است.