رویکردها و اهداف شرکت

متاسفانه در سالیان اخیر استان گلستان که روزگاری به عنوان سرزمین طلای سفید در سطح کشور شناخته می شد به دلیل بی توجهی به این گیاه استراتژیک ، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش در استان ، عدم حمایت دولت از کشاورزان بابت خرید بذر و سموم و سهولت کشت محصولات دیگر مانند گندم و کلزا و سویا و غیره با مشکل کاهش شدید کشت پنبه و بسته شدن تعداد زیادی کارخانه های نساجی و پنبه پاک کنی در سطح استان مواجه گردید. رویکرد شرکت مزرعه گرگان در دو سال اخیر حمایت از کشاورزان با اعطای پیش پرداخت هایی جهت تهیه بذر و سموم ، ترغیب آن ها به استفاده از بذرهای اصلاح شده و توجه به آموزش های کارشناسان متخصص در این امر بوده و در نتیجه بهبود عملکرد در تولید پنبه و افزایش برداشت در واحد سطح است.

ضرورت حمایت از کشاورزان و حذف دلالان از چرخه تامین وش پنبه

یکی از مشکلات اساسی پنبه ، دلسردی کشاورزان و روی آوردن آنها به کشت سایر محصولات است که عوامل زیر را می توان در ایجاد آن برشمرد :

  • عدم حمایت دولت از کشاورزان جهت خرید و تامین نهاده های پنبه مانند بذر و کود و سم موردنیاز در زمان کشت
  • عدم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی کشاورزان در طی کشت محصول تا زمان برداشت
  • عدم خرید پنبه با قیمت مناسب از کشاورزان و عدم تناسب آن با هزینه های پرداختی آنها مانند هزینه نهاده ها و دستمزد کارگران روزمرد برای برداشت پنبه و مقرون‌به‌صرفه نبودن کشت آن
  • ورود دلالان و خرید پنبه از کشاورزان با قیمت پایین و توجیه کشاورزان به این که حداقل حمل پنبه تا کارخانه برای آنها متحمل هزینه ای نیست