گیاه پنبه و دانستنی های آن

در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، عجایب بسیاری وجود دارد. یکی از این عجایب در بین گیاهان، پنبه است. پنبه یکی از پرکاربرد ترین محصولات کشاورزی محسوب می شود که ظاهرا هیچ شباهتی به یک گیاه ندارد. انسان ها بیش از 7000 سال است که پنبه را می شناسند و از آن